Ngành Sư Phạm Tiểu Học

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Trung cấp ngành Sư phạm tiểu học được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và phương pháp giảng dạy các môn học trong chương trình tiểu học, động thời trang bị thêm các kỹ năng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp để người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở môi trường giáo dục tiểu học.

Có lớp 1 năm cho đối tượng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

2. Nội dung đào tạo

  • Kiến thức về chương trình giáo dục tiểu học và tâm lý giáo dục tiểu học.
  • Kiến thức cơ bản và phương pháp giảng dạy các môn học trong chương trình tiểu học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật…
  • Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng tiểu học, công tác Đội TNTP và nhi đồng.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành Sư phạm tiểu học sau khi tốt nghiệp có thể làm giáo viên tiểu học và các công tác liên quan tại các trường tiểu học.

4. Chương trình đào tạo

Tên học phần

1

Giáo dục quốc phòng-An ninh

2

Giáo dục thể chất

3

Giáo dục Chính trị 

4

Tin học

5

Pháp luật

6

Ngoại ngữ 

7

Kỹ năng giao tiếp

8

Tâm lý học đại cương

9

Giáo dục học

10

Văn học

11

Tiếng Việt

12

Toán cơ bản

13

Tâm lý học tiểu học

14

Giáo dục tiểu học

15

Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học

16

PP dạy học Toán ở tiểu học (1)

17

PP dạy học Toán ở tiểu học (2)

18

PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học

19

Rèn kỹ năng sử dụng Tiếng Việt

20

PP dạy học Tự nhiên Xã hội

21

Thể dục và PPDH

22

Âm nhạc và PPDH

23

Mỹ thuật và PPDH

24

PP dạy học Đạo đức

25

Thủ công – Kỹ thuật và PPGD

26

PP công tác đội TNTP và nhi đồng

27

Thực tập sư phạm

28

Thực tập cơ bản

29

Thực tập tốt nghiệp

30

Công tác xã hội

 

THI TỐT NGHIỆP

 

Chính trị Thi viết

120 phút

 Ghi chú

2

Lý thuyết tổng hợp

Thi viết

120-150 phút

 Tiếng việt, Văn học và PP dạy  tiếng việt ở Tiểu học

3

Thực hành nghề nghiệp

Thi viết

120 phút

 Toán và PP dạy toán ở Tiểu học

Đăng Ký Học