Ngành Sư Phạm Mầm Non

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Trung cấp ngành Sư phạm mầm non nhấn mạnh đào tạo thực hành, đảm bảo học tập chính khoá kết hợp với các hoạt động giáo dục ngoại khoá. Chương trình cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về tâm lý trẻ lứa tuổi mầm non, kế hoạch chăm sóc giáo dục bậc mầm non, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản để đảm bảo thực hiện tốt công việc của người giáo viên mầm non, đáp ứng được các yêu cầu của nghề nghiệp đặc thù, có khả năng tham gia vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ với tư cách là giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập hoặc tư thục, tại các nhóm trẻ gia đình và nhà văn hóa thiếu nhi hoặc làm gia sư chăm sóc giáo dục trẻ nhỏ tại nhà.

Có lớp 1 năm có đối tượng tốt nghiệp Trung cấp trở lên

 

2. Nội dung đào tạo

  • Kiến thức cơ bản về tâm lý, sinh lý trẻ ở lứa tuổi mầm non.
  • Phương pháp giúp trẻ làm quen với ngôn ngữ, các ký hiệu toán học, chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non.
  • Các kỹ năng dạy múa, hát, vẽ, làm đồ chơi..cho trẻ.
  • Nghiệp vụ sư phạm mầm non.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sinh viên ngành Sư phạm mầm non sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc sau:

  • Giáo viên sư phạm mầm non trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục mầm non.
  • Tham gia vào hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.
  • Công tác quản lý ở các trường mầm non.

4. Chương trình đào tạo

Tên học phần

1

Giáo dục quốc phòng-An ninh

2

Giáo dục thể chất

3

Giáo dục Chính trị 

4

Tin học

5

Pháp luật

6

Ngoại ngữ 

7

Kỹ năng giao tiếp

8

Tâm lý học đại cương 

9

Tâm lý học mầm non

10

Giáo dục học đại cương

11

Giáo dục học mầm non 1

12

Giáo dục học mầm non 2

13

Tiếng Việt

14

Phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non

15

Phương pháp cho trẻ mầm  non làm quen với tác phẩm văn học

16

Giải phẩu sinh lý trẻ mầm non

17

Dinh dưỡng trẻ mầm non

18

Vệ sinh, phòng bệnh và phòng tránh tai nạn thường gặp cho trẻ mầm non

19

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

20

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với môi trường xung quanh

21

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với Toán

22

Âm nhạc

23

Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ ở trường mầm non

24

Múa

25

Mỹ thuật

26

Làm đồ chơi

27

Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non

28

Nghề giáo viên mầm non

29

Thực tập nghề nghiệp 1 

30

Chương trình giáo dục mầm non

31

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành

32

Công tác xã hội

Đăng Ký Học