Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Trung cấp ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trường trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ, có khả năng tham gia xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, lập kế hoạch chi tiết về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với đối tác…

2. Nội dung đào tạo

  • Kiến thức về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.
  • Vận dụng kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.
  • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
  • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc sau:

  • Lập các loại kế hoạch về vật tư, sản xuất, lao động, tiền lương,.. ở cấp tổ, đội trong doanh nghiệp.
  • Quản lý các hoạt động liên quan ở cấp tổ, đội.
  • Nhân viên marketing.

4. Chương trình đào tạo

TÊN HỌC PHẦN

1

Chính trị

2

Pháp luật

3

Giáo dục thể chất

4

Giáo dục quốc phòng

5

Tin học

6

Ngoại ngữ

7

Luật kinh tế

8

Kinh tế vi mô

9

Nguyên lý kế toán

10

Marketing

11

Soạn thảo văn bản

12

Quản trị học

13

Tài chính doanh nghiệp

14

Phân tích hoạt động kinh doanh

15

Ngoại ngữ chuyên ngành

16

Kế toán doanh nghiệp

17

Thống kê doanh nghiệp

18

Kinh tế thương mại và dịch vụ

19

Quản trị doanh nghiệp

20

Quản trị sản xuất kinh doanh

21

Quản trị lao động tiền lương

22

Quản trị tiêu thụ bán hàng

23

Quản trị chuỗi cung ứng

24

Thực hành nghề nghiệp

25

Thực tập tốt nghiệp

26

Kinh tế vĩ mô

27

Luật lao động

28

Kinh doanh quốc tế

29

Nguyên lý thống kê

30

Tin học văn phòng

31

Lý thuyết quản trị kinh doanh

32

Quản trị  nhân lực

33

Công tác xã hội

Đăng Ký Học