Ngành Nghiệp Vụ Nhà Hàng – Khách Sạn

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Trung cấp ngành Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn của Trường Trung cấp Hồng Hà Tp. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức và kỹ năng thực hành các nghiệp vụ cơ bản như pha chế, bếp, bàn, giám sát…đồng thời có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt có thể đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực nhà hàng.

2. Nội dung đào tạo

  • Kiến thức cơ bản về lĩnh vực du lịch và nhà hàng.
  • Kỹ năng nghiệp vụ bàn, bếp, pha chế, quản lý…
  • Kỹ năng chăm sóc khách hàng và tiếng Anh chuyên ngành.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sinh viên ngành Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc sau:

  • Nhân viên lễ tân, phụ bếp, phục vụ nhà hàng…
  • Giám sát, quản lý tại các quán ăn, nhà hàng.

4. Chương trình đào tạo

MH

Tên học phần

1

Chính trị

2

Pháp luật

3

Giáo dục thể chất

4

Giáo dục quốc phòng

5

Tin học

6

Kỹ năng giao tiếp

7

Ngoại ngữ

8

Tổng quan về DL và KS

9

Marketing du lịch

10

Chăm sóc khách hàng

11

Anh văn chuyên ngành

12

Kế toán ĐC

13

Văn hóa ẩm thực

14

Quản trị nhân sự

15

Lý thuyết NV nhà hàng

16

Thực hành NV nhà hàng

17

Lý thuyết NV pha chế

18

Thực hành NV pha chế

19

Lý thuyết dinh dưỡng và thực phẩm (Bếp)

20

Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm

21

Lý thuyết quản lý phục vụ

22

Thực hành kỹ năng quản lý phục vụ

23

Quản lý và phục vụ tiệc

24

Công tác xã hội

THI
T
T NGHIP

Chính trị

Lý thuyết chuyên môn: bàn, buồng, LT

Thực hành chuyên môn

Đăng Ký Học