Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp của Trường trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ, có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin trên máy vi tính giúp chuyên nghiệp hóa việc làm kế toán thủ công. Sau khi học xong, sinh viên có thể làm việc ngay tại các bộ phận Tài chính – Kế toán của doanh nghiệp.

2. Nội dung đào tạo

  • Các nghiệp vụ kế toán như: báo cáo thuế, báo cáo thống kê, kế toán thương mại, nghiệp vụ thanh toán quốc tế,…
  • Các phần mềm kế toán.
  • Kỹ năng thu thập, xử lý dữ liệu liên quan đến lĩnh vực kế toán.
  • Ứng dụng tin học, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trong kế toán.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sinh viên ngành Kế toán doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc sau:

  • Nhân viên kế toán tổng hợp tại các cơ quan, doanh nghiệp.
  • Chuyên viên phân tích báo cáo tài chính.
  • Trợ lý kiểm toán viên.

4. Chương trình đào tạo

TÊN MÔN HỌC

MH 01

Chính trị

MH 02

Pháp luật

MH 03

Giáo dục thể chất

MH 04

Giáo dục quốc phòng

MH 05

Tin học

MH 06

Ngoại ngữ

MH 07

Kinh tế chính trị

MH 08

Luật kinh tế

MH 09

Soạn thảo văn bản

MH 10

Kinh tế vi mô

MH 11

Lý thuyết thống kê

MH 12

Lý thuyết tài chính

MH 13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

MH 14

Lý thuyết kế toán

MH 26

Quản trị học

MH 27

Marketing

MH 30

Thị trường chứng khoán

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

MH 16

Thống kê doanh nghiệp

MH 17

Thuế

MH 28

Kinh tế quốc tế

MH 18

Tài chính doanh nghiệp

MH 19

Kế toán doanh nghiệp

MH 20

Phân tích hoạt động kinh doanh

MH 33

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

MH 22

Tin học kế toán

MH 29

Kế toán quản trị

MH 31

Kế toán hành chánh sự nghiệp

MH 32

Kế toán thương mại

MH 21

Kiểm toán

MH 23

Thực hành kế toán DN

MH 24

Thực tập nghề nghiệp

MH 25

Thực tập tốt nghiệp

MH26

Công tác xã hội

Đăng Ký Học