Ngành Sư Phạm Mầm Non

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Trung cấp ngành Sư phạm mầm non nhấn mạnh đào tạo thực hành, đảm bảo học tập chính khoá kết hợp với các hoạt động giáo dục ngoại khoá. Chương trình cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về tâm lý trẻ lứa tuổi mầm non, […]

Ngành Sư Phạm Tiểu Học

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Trung cấp ngành Sư phạm tiểu học được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và phương pháp giảng dạy các môn học trong chương trình tiểu học, động thời trang bị thêm các kỹ năng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp để người học sau khi […]

Ngành Điện Công Nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Trung cấp ngành Điện công nghiệp của Trường trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ, có khả năng lắp đặt hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu […]

Ngành Nghiệp Vụ Nhà Hàng – Khách Sạn

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Trung cấp ngành Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn của Trường Trung cấp Hồng Hà Tp. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức và kỹ năng thực hành các nghiệp vụ cơ bản như pha chế, bếp, bàn, giám sát…đồng thời có […]

Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp của Trường trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ, có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin trên máy vi […]

Ngành Quản Trị Mạng Máy Tính

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Trung cấp ngành Quản trị mạng máy tính của Trường trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ, có khả năng lựa chọn linh kiện, tự lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính, cài đặt hệ điều […]

Ngành Pháp Luật

Chương trình Trung cấp ngành Pháp luật 1. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Pháp luật nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất của các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế. Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác […]

Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Trung cấp ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trường trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ, có khả năng tham gia xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình […]

Ngành Thiết Kế Đồ Họa

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Trung cấp ngành Thiết kế Đồ họa của Trường trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ được thiết kế nhằm mục đích đào tạo người học có kiến thức thực thụ và khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa để tạo ra sản phẩm chuyên nghiệp và […]