Ban giám hiệu

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP HỒNG HÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng: ThS Nguyễn Trọng Trung

Chức vụ:

– Chủ tịch HĐQT, kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ

Chuyên môn:

– Kỹ sư Điện tử  – Tự động hóa

– Thạc sĩ Điện tử  – Tự động hóa