Giới Thiệu

hong_ha_thanh_pho_can_tho

Trường Trung Cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ, với tư cách pháp nhân hiện nay

Xem thêm

thông báo

Tin tức

VIDEO

Giới thiệu Trường trung cấp Hồng Hà TP. Cần Thơ